Cikkek

Kovács Szabó János: Az újjászülető Tubes kilátó 

Pécsi Szemle 1998. (1. évf.) 3-4. szám, 108-113. oldal

Letöltés: pdf20


Kovács Szabó János

AZ ÚJJÁSZÜLETŐ TUBES KILÁTÓ

Az erdők sokszínűsége, az erdő hangja és csendje, az illatok kavalkádja rabul ejti az embert. A hegyek méretei, formái csodálattal töltik el a szemlélőt. De sok időbe tellett, mígnem az erdei sétát kedvelők szerszámot vettek a kezükbe, és megteremtették a lehetőségét annak, hogy birtokba vegyék az erdőt, bejárhassák annak kies zeg-zúgjait is. A pécsi szőlők filoxéra következtében történő pusztulása, és az ezt követő pénzbevételek csökkenése kellett ahhoz, hogy az 1891. április 30-án létrehozott Mecsek Egyesület keretein belül a város lakói megkezdjék a kirándulást lehetővé tevő munkát. Sétautakat jelöltek ki, pihenőket építettek, padokat helyeztek el, s hogy minél messzebbre lássanak, élvezve a város fenséges panorámáját, kilátókat építettek. Volt, hogy azt nem is a legmagasabb ponton helyezték el, hanem a rálátásra legkedvezőbb helyet keresték meg, pl. a Zsongor-kő és a Kis-Tubes esetében. Tevékenységükkel nemcsak saját kényelmüket teremtették meg, de vonzóvá tették a város felett magasodó Mecseket. Azt remélték, hogy a turizmusból befolyt anyagiak pótolják majd a költségeket.

Arra nem is gondoltak, hogy mennyivel egészségesebbek, nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak az erdőt járó emberek, a családi és baráti kirándulások az egymáshoz tartozást erősíthetik. Hazaérve, könyvet vettek a kezükbe, hogy többet megtudjanak az imént látott növényekről és állatokról. Mindez az erdőnek volt köszönhető, nem is beszélve a nyári estéken a friss hideg erdei levegőről, ami kellemesebbé tette a városban lakók életét.

A hozzáértéssel megépített erdei létesítmények még szebbé, még érdekesebbé tehetik az erdőt. Az első kilátótornyot 1892-ben a Jakab-hegyen Szeifritz István kormányzó kanonok építtette, róla nevezték el István-kilátónak.[1] Ebben az évben készült el a Zsongor-kő vaskorlátja is. Az ide látogatót csodálatos látvány fogadja.

A Mecsek Egyesület a következő kilátótornyot a Tubesen kívánta felépíteni. Több terv készült, így Károlyi Emil terve. 1894-ben az Orvosok és Természetjárók Vándorgyűlésének tiszteletére három hét alatt egy ideiglenes kilátó épült.

A Mecsek hegység második legmagasabb csúcsa a Tubes,[2]611 m, ennél csak a 682 méteres Zengő magasabb. Ez is oka lehetett annak, hogy sokan javasolták a kilátó megépítését. Azonban a Misina közelebb van a városhoz, a belvárost a Tubesről nem lehet látni. Mindkét torony megépítéséhez elegendő pénz nem volt, így előbb a misinai kilátótorony építését határozták el, és a munka 1908-ban el is készült. Az 535 méter magas csúcson az avatót szeptember 13-án tartották. 1916-ban Kiss Józsefről nevezték el a kilátót.

Egy-két lelkes egyesületi tag nem tudott beletörődni abba, hogy a Tubesen ne épüljön kilátó. 1909-ben dr. Feszt! Nándor kezdte el a gyűjtést. Így vált lehetővé, hogy 1910-ben fél év alatt fölépüljön a kilátótorony. 1500 koronáért elkészült a Tubesi kilátó, tervezője Misch József építőmester. Alakja terméskőből cementbe falazott csonkakúp, melynek oldalán csigavonalban húzódik föl az aláfalazott lépcsőzet, melyet magas korlát kísér a plateauig.[3] Szerencsés választás volt, hogy szürke mészkőből, a hegy anyagából épült. Egyszerű vaskorlátját ma már veszélyesnek tartanánk. A fiúk nagy érdeklődéssel keresték a korlát csövén a golyó ütötte sérüléseket, mert a torony kisebb sérülésekkel, de túlélte a háborúkat is. Sérüléseivel még érdekesebb volt. A János-kilátó nevet 1918-ban Rauch Jánosról kapta. Az emléktáblán olvashattuk:

RAUCH JÁNOS KILÁTÓ TUBES CSÚCS 612 mtr.

EMELTE

ÉS ÉRDEMDÚS NÉHAI ELNÖKÜNKRŐL ELNEVEZTE A MECSEK EGYESÜLET

 

psz 1998 03 04 17 kovacs szabo janos 01

 

János kilátó a Tubesen, 1926.(képes levelezőlap Borsy Károly gyűjteményéből)

 

A Tubes mindig vonzotta a kirándulókat. A szép formájú kilátótornyot szívesen keresték föl, szerették fotózni, megörökítették képeslapokon.

A kezdő turisták számára is könnyen elérhető a Tubes csúcs. Ma a tömegközlekedést igénybe vevők a Misinára érve nyugati irányba haladva enyhén emelkedő, majd valamivel meredekebb úton érhetik el a Kis-Tubest (577 m). A Kiss Tibor tervei alapján az 1950-es években épített kilátóról a belváros is látható. Tovább haladunk a jelzett úton. Kisebb lejtős szakasz után enyhe emelkedővel érjük el a Tubes-tetőt. Az út gyalogosan, sétatempóban, 35 perc alatt kényelmesen megtehető.

A Tubesen nagyon sokszor akkor is fúj a szél, amikor a Mecsek többi részén szélcsend van. Télen sok itt a hó, a kemény fagyok feszegették a meglazult termésköveket. A lépcső többször leomlott, de a torony szerelmesei mindig kijavították. 1981-re azonban annyira megrongálódott, hogy a lebontás mellett döntöttek. Köveit más erdei létesítményekhez használták föl. A torony helyén tűzrakó helyet készítettek az erre járó turistáknak, a Misina–Tubes–Lapis–Remete-rét útvonal ugyanis turista főútvonalnak számít. Itt időzniük azonban nem volt érdemes. A fák magasak, így a tájban gyönyörködni nem lehetett. Akik látták az első János-kilátót, szomorúságot éreztek és rossz szájízzel inkább továbbmentek.

Majdnem tíz év telt el közben, és mindenki úgy tudta, hogy nem fog épülni új kilátó a Tubesen. Sajnos, nemcsak a pénz hiányzott, hanem az erős akarat is. Többen megfogalmazták, hogy de jó lenne, azonban tenni senki sem tett semmit.

Amikor egyre több alapítvány próbált a hivatalos szervektől feladatokat átvállalni, ötletként megfogalmazódott egy olyan alapítvány létrehozása, melynek feladata az új kilátó- torony elkészítése lenne. Ahhoz, hogy az 1989-es ötletből valóság legyen, újabb két évet kellett várni. Hosszas előkészítő munka után, 1991-ben lelkes pécsi polgárok egy kis csoportja – a feladat nagyságát nem ismerve – létrehozta a Tubes Kilátó Alapítványi. Bátor döntésüket segítette, hogy szeretik a természetet és a Mecseket. Az alapítvány névadója dr. Makra Virginia jogász volt, ő készítette el az Alapító Okiratot, és intézte a bírósági bejegyzést. Krémerné Bernáth Piroska vállalta az irodavezetői feladatokat és a pénzkezelést. A már eredményt hozó munka elindítója és szervezője, az ismertető írója, Kovács Szabó János volt. A fent felsoroltakhoz magánszemélyek, szervezetek és vállalatok is csatlakoztak. Támogatásuk nélkül nem lehetett volna a munkát elkezdeni. Köszönet jár érte!

A bejegyzés után az első feladat a szükséges anyagiak gyűjtése volt. A tanácsadók véleménye megoszlott e kérdésben. Volt aki azt javasolta, előbb gyűjtsünk pénzt, és olyan terv készüljön, amit a számlán lévő összeg lehetővé tesz. A másik vélemény az volt, hogy készíttessünk több tervet. Szakemberekből álló zsűri válassza ki a legjobbat, és a meglévő anyagiakkal kezdődjön el az építkezés. Az alapítvány feladata a támogatók folyamatos felkutatása volt.

Az alapítók, figyelembe véve, hogy több feladatot ellátó, és szép kilátótorony megépítésére vállalkoztak, a nehezebb út mellett döntöttek. A kuratórium elnöke, Göbölös István vázlatterv-pályázatot írt ki. A kiírás viszonylag kevés kötöttséget tartalmazott. A legfelső kilátószint nem lehet több 16 méternél, és a torony belsejében elhelyezhető legyen a jelenleg oszlopokon álló transzformátor. Valószínű, a tervet készítők is szeretik a Mecseket, így a beérkezett nyolc terv szebbnél-szebb volt. Hosszas mérlegelés után a zsűri Biczó László és Horváth Margit közös tervét választotta. A terv szerint az új kilátó az első szintig 9 m, a fal magassága 10 m, előregyártott lépcső vasbeton lapokkal (58 db), szürke mészkőből készült fallal épült fel. A tervezők a régi kilátótorony formájára tervezték a torony alsó részét. Az első kő-kilátóra terméskőből épített tömblépcső vezetett 32 fellépővel, a talajszinten az átmérője 5 m volt. Az új torony alsó átmérője 10 méter. A régi torony közepe törmelékkel volt kitöltve, az új torony földszintje helyet ad a transzformátor-állomásnak, felette egy csodálatos kupolával záródó szoba található. Az esőbeállók, a feljárati nyílás, a szoba ajtaja és három ablaka pedig boltíves. Feljáró és három esőbeálló nyújt védelmet az ide érkező kirándulóknak. A már kész és használható első kilátószint 1997. május 31-én készült el, magasabb az első toronynál. Az ide érkező a fák koronája fölött körben szemlélheti a tájat. A 16 méterig elkészített vasbeton hengerből még hiányzik a 39 db vasból készítendő lépcsőfok. Meglepő, hogy a lépcsőt középen tartó tíz méteres vascső a talpánál négy csavarral rögzítve dacol az erős tubesi széllel. Ha a torony elkészül, a tetőcsúcs magassága 22 méter lesz. Már most is jól látható az új János-kilátó Uránvárosból és a Kertvárosból egyaránt. De haladjunk lefelé a lépcsőn! Az első pihenő a szoba szintje. Eső után itt több centis víz áll. Ha elkészül a szint burkolata, ez a hiányosság is megszűnik. Tovább haladva, a falban találjuk az első kilátótorony megmentett és beépített tábláját. Rauch János munkáját kívánta ezzel megköszönni a Mecsek Egyesület.

 

psz 1998 03 04 17 kovacs szabo janos 02

 

Az újjáépülő Tubes kilátó, 1998-as állapotban

 

A kis boltív alatt áthaladva, balról az első esőbeállóba érünk. Ha kilépünk és felnézünk, láthatjuk a kilátó nevét ismertető táblát:

TUBES

JÁNOS-KILÁTÓ ÉPÜLT A MILLECENTENÁRIUM ÉVÉBEN

1996.

Vogl és Társa

A következő esőbeállóban a gránit táblákon olvashatjuk a nagy támogatók nevét:

„A” BETON KFT.

SZERENCSEJÁTÉK RT.

PANNON GSM CENTROPHONE INVESTING LTD HÁLÓ- ÉS VASSZERELŐ KFT.

Balról a harmadik esőbeállót az építők raktárnak használják. Az építkezés befejezése után ez is nyitott lesz.

A negyedik, boltíves bejárattal megépített esőbeállóban a természetért sokat tevő, a természetjárást megszerettető társaink nevét hirdető táblákat találjuk:

balról:

A MECSEK SZERELMESEINEK DR. MAKOVICZKY GYULA TANÁRNAK ÉS FELESÉGÉNEK EMLÉKÉRE FIAI: JÓZSEF ÉS GYULA

jobbról:

 

psz 1998 03 04 17 kovacs szabo janos 03

 

 

A transzformátor helyén jelenleg az építkezéshez szükséges anyagokat tárolják. A transzformátor behelyezése is csak pénz kérdése. Az épületen belül el kell készíteni az aknákat. Az alapban elhelyezett csövekhez csatlakozó kábelcsatornákat be kell építeni. A transzformátorház padlóját le kell betonozni.

Az alapítvány célul tűzte ki, hogy lebontja a Rotary útig a 10 kV-os légvezetéket és kábelt helyez el a földben. A terv elkészült, az engedélyt megkaptuk. A munka befejezése után fákat ültetünk a jelenleg rendszeresen tisztíttatott nyiladékba, így egy sebbel kevesebb lesz a Mecseken.

Ami eddig elkészült, az 11 millió forintot ér. Nagyon sokan segítettek anyaggal, szállítással, gépek kölcsönadásával, munkák elvégzésével. Amit ma a Tubest felkereső lát, csak összefogással, óriási akarattal lehetett megvalósítani. Köszönet érte!

Még nagyon sok van hátra a teljes befejezésig, de nem azon kell keseregni, hogy milyen sok munka vár még reánk. Örüljünk annak, ami elkészült, amit már használhatunk és használunk. Nagyon sokan keresik föl a Tubest azóta, hogy az építkezés elkezdődött. Családok, kiránduló csoportok jönnek rendszeresen, és találkozhatunk egy-egy magányos erdőt járóval is. Talán a legnagyobb öröm részesei a gyerekek. Nekik ez olyan, mint egy hatalmas vár; kanyargó lépcső, elbújásra alkalmas esőbeállókkal. Rideg terméskő falai ugyanakkor a biztonságot is jelentik. Fel lehet emelkedni a fák koronája fölé, messzire nézve keresni tavakat, templomokat. Megkeresni azokat a völgyeket, amerre már jártak. Néha szélcsend van, de jellemzőbb a mindig mozgó simogató fuvallat. Olykor viharos erejű a szél. Ilyenkor védelmet találunk a torony belsejében. A csillogó szemeket látva, nem lehet másra gondolni, érzik, ez a miénk, mindnyájunké! És aki eddig tett valamit azért, hogy ilyen csodálatos kilátó álljon a Tubesen, még több melegséget, örömet érez. Valami olyan létrehozásában vett részt, ami maradandó, ami a belföldi és külföldi turistáké, amire ez a város, Pécs büszke lehet.

Ha a lelkesedés tovább él, teljes pompájában fog állni a ma még részben kész torony. Mi, akik szeretnénk, ha minél többen, minél több időt töltenének erdei sétákkal, hisszük, hogy a kilátó a jövőben is vonzani fogja a látogatókat. Biztosak vagyunk abban, hogy lesznek, akik befejezik ezt a nem kis munkát. Reméljük, vigyázni fog minden idelátogató, hogy a János-kilátó szép és sértetlen maradjon.

Tiszteljük társaink munkáját! Kövessük példájukat!

 

psz 1998 03 04 17 kovacs szabo janos 04

 


[1] A Mecsek természetjáró kalauza, 1995. 219. p.

[2] Baranya megye földrajzi nevei. Pécs, 1982 – 3281. Tubes-ra (Ny.r. 1875: Tubis Várady, Baranya múltja és jelenje: Tubesz-kúp T 8, Bt MoFnT2, Mt:) H, Ht, e, köves, sziklás hely. 612 m magasan van.

[3] B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története I. 145. p.