Cikkek

Boros László: Petrovich Ede tudományos munkásságának bibliográfiája

Letöltés: pdf Pdf letöltés  ePub ePub letöltés mobi mobi letöltés

 

Tanulmányok Pécs történetéből 8.

Tanulmányok Petrovich Ede tiszteletére

Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2001.

ISSN 1219-4077

Szerkesztette: Font Márta – Vargha Dezső

135–137. pp.

Boros László

Petrovich Ede tudományos munkásságának bibliográfiája

Bibliography of the scientific works of Ede Petrovich

ÖNÁLLÓ KÖTETEK

Egyháztörténeti Olvasókönyv (Ókor). Összeállította: – –. Pécs, 1937. 102. p.

A pécsi székesegyház. Pécs, 1956. 144.p., 36 kép, 2 ábra.

A pécsi káptalani házak. (Dunántúli Dolgozatok C/l) Pécs, 1983. 101.p., 10 kép, 12 melléklet.

Sermones compilati in Studio generali Quinqueecclesiensi in regno Ungaríae. Bp., 1993. 484. p.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

Adatok a Pécs, Káptalan u. 2. számú ház történetéhez. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956, 31–47.

Pécs középkori kórháza. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1960 (1961), 271–274. L'opera di Giuseppe Antonio Sartori a Pécs, 1778–1783. Cultura Atestina XV. Bolzano, 1961, 85–101, 1 kép.

A pécsi káptalani levéltár épületének története. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1963, 177–206.

A középkori pécsi egyetemmel kapcsolatos szentbeszédek kora. Irodalomtörténeti Közlemények 70, 1966:1–2, 142–146.

A középkori pécsi egyetem megszűnése. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1966, 153–170.

Ismeretlen adatok a pécsi Egyetemi Könyvtár történetéhez. Magyar Könyvszemle 1967:1, 40–43.

A középkori pécsi egyetem ismeretlen tanárai. Irodalomtörténeti Közlemények 71, 1967:3, 290296.

A pécsi egyetemi beszédgyűjtemény. In: A pécsi egyetem történetéből (Jubileumi tanulmányok I.) Pécs, 1967, 163–220.

Adatok a középkori pécsi egyetem történetéhez. Felsőoktatási Szemle 16, 1967:9, 518–522.

A középkori pécsi egyetemre vonatkozó források. In: Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs publicata. A 600 éves jogi felsőoktatás történetéből 1367–1967. Pécs, 1968, 89–108.

Az egyetemalapító Vilmos püspök és Janus Pannonius sírhelye. Baranya Megyei Levéltár Évkönyve 1968, 161–176.

Veresmarthy Ipoly pécsi kódexe. Irodalomtörténeti Közlemények 1968, 672.

Pécs utcái és házai 1687-ben. Baranyai Helytörténetírás 1969, 193–217.

Hozzászólás Janus Pannonius sírjának felkutatásához. Dunántúli Napló 1969. április 4.

Új magyar vonatkozású adatok a XV. századból egy római levéltárban. Filológiai Közlöny 1970:1–2, 158–163.

Szent Mór pécsi püspök. Vigília 1971:2, 85–92.

Baranya megye XVIII. századi népoktatása az Egyházlátogatási Jegyzőkönyvek tükrében. Baranyai Helytörténetírás 1971, 157–190.

Janus Pannonius Péccsel kapcsolatos versei. Jelenkor 1972:4, 369–377.

A középkori pécsi egyetem épülete és címere. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve XVI 1971 (1972) 153–166.

Szent Margit skóciai királyné ereklyéje Mecseknádasdon. Vigília 1972:2, 128–131.

Janus Pannonius Pécsett. Baranyai Művelődés 1972:3, 315–325.

Adalék a pécsi harangöntőműhely történetéhez. Baranyai Helytörténetírás 1972 (1973) 195–202.

Ásatások a Széchenyi téren. Dunántúli Napló 1973. november 1.

A 200 éves Klimó-könyvtár történetéhez. Magyar Könyvszemle 1974:3–4, 315–325.

Kétszáz éves az Egyetemi Könyvtár. Dunántúli Napló 1974. október 13.

Seborvos képesítés Pécsett 1703-ban. Orvostörténeti Közlemények 1974, 229–236.

Klimó püspök levelezéséből. Magyar Könyvszemle 1975, 305–308.

Janus Pannonius Pécsett. In: Memória Saeculorum Hungáriáé 2. Bp., 1975, 119–171.

Baranya megye népoktatása a reformkorban. Baranyai Helytörténetírás 1974–1975 (1976) 263–322.

Széljegyzet a Székesegyház mögött föltárt épületmaradványokhoz. Dunántúli Napló 1982. február 3.

KÉZIRATOK

A Szent Ágostonról nevezett pécs-budai külvárosi plébánia története. Pécs, 1952.

Pécs középkori szentélyei. Pécs, 1953.

Adalékok a pécsi Szent Bertalan templom történetéhez. Pécs, 1953.

Kutatásom az Országos Levéltárban. H.n. 1956.

Szűz Mária tiszteletének története a pécsi egyházmegyében a mohácsi vész előtt. Pécs, é.n. Adatok Pécs középkori helyrajzához. Pécs, é.n.

A középkori pécsi egyetem használatára készült egyházi beszédek.

A pécsi székesegyház a középkorban. Pécs 1985.

A pécsi püspöki palota története. Pécs-Hőgyész 1986