Cikkek

Pálné Kovács Ilona: Bihari Ottó emlékkönyv

Pécsi Szemle 2002. (5. évf.) 1. szám, 108. oldal

Letöltés: pdf20


BIHARI OTTÓ EMLÉKKÖNYV

Megkésett tisztelgés Bihari Ottó nyolcvanadik születésnapjára.

Bihari Ottó jogász, akadémikus professzor 2001-ben lett volna nyolcvan éves, de már lassan 20 éve halott. Fájdalmasan korán vesztette el Pécs városa és a magyar tudomány. Emlékére jelentetett meg tisztelgő kötetet, Petrétei József szerkesztésében a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara és az MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, s rendezett emlékülést a könyv megjelenése alkalmából. A kötetbe nemcsak az egyetemi és intézeti volt kollégák és tanítványok írtak, hanem a magyar alkotmányjogász szakma krémje, bizonyítva, hogy Bihari Ottó jelentősége nem helyi, hanem országos, illetve nemzetközi dimenzióban értékelhető. A kötet természetesen a mai, aktuális regionális politikai és alkotmányjogi, igazgatási problémákkal foglalkozik, nem érdektelen tiszteletköröket tesz a tekintélyes tudós kapcsán, mégis a szerzők gondolatai, megállapításai minduntalan felidézik Bihari Ottó szellemiségét.

Bihari Ottó ugyanis klasszikus értelemben vett iskola teremtő tudós volt, akinek tudományos teljesítménye máig értékes, hasznosítható gondolatokban, intézményekben és tudományos műhelyekben testesül meg. Tudósként és tudományszervezőként egyaránt maradandót alkotott. Jelentős része volt abban, hogy megszerveződött Pécsett a közgazdaságtudományi kar, illetve, hogy megalakult a Pécsi Akadémiai Bizottság.

Bihari Ottó alkotmányjogász volt, de évtizedekkel megelőzve korát és az akkori hivatalos tudománypolitikát, interdiszciplinárisan gondolkodott, munkásságában a politikatudomány, szociológia, közgazdaságtan elméletei, a térbeliség szempontjaival ötvöződtek, s az elméleti elemzések mellett erőteljesen támaszkodott az általa vezetett intézményekben folyó empirikus kutatási eredményekre. Interdiszciplináris szemlélete, a progresszív és modern kutatási irányok iránti fogékonysága mutatkozott meg abban, ahogy a hetvenes évtizedben átszervezte a Dunántúli Tudományos Intézetet, a regionális tudományok szolgálatába állítva a kutatásokat. A hatalom decentralizációja, a konszenzusos hatalomgyakorlás, a regionalizmus olyan kulcselemei voltak munkásságának, amelyek máig aktuális témái a tudománynak illetve a politikának. Bihari Ottó már akkor Európában gondolkodott és önmaga, az egyetemi oktatás és tudományos kutatás, illetve az államszervezet kiépítése számára egyaránt európai mércét állított fel.

Bihari Ottó, ha élne, elszánt híve lenne a decentralizációnak, az önkormányzati önállóságnak, a professzionális, hatékony közigazgatásnak. Volt tanítványaként, igazgatói székében utódjaként tisztelettel hajlok meg emléke előtt, szellemi örökségét pedig intézetünk kollektívája megőrzi, s minden igyekezetével továbbviszi.

Pálné Kovács Ilona