Cikkek

Fricsy Ádám: A pécsi egyházmegye püspökei

Pécsi Szemle 2001. (4. évf.) 1. szám, 22-23. oldal

Letöltés: pdf20


Fricsy Ádám

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKEI

Az egyházmegye történetének első két évszázadában a püspökök kormányzásának időpontja több esetben bizonytalan, ezért az ilyen évszámokat zárójelben közöljük. A névsorba Brodarics István és Dolny István nevét is bevettük, akik mint sok törökalatti püspökünk, Rómától megerősítést ugyan nem kaptak, de a királyi kinevezés alapján éltek püspöki jogaikkal, levelekben, okmányokban pécsi püspökként szerepelnek. A Szentszék a 17. században az egész hódoltsági területet a belgrádi püspök adminisztrálására bízta. Ennek ellenére a magyar püspökök joghatóságukat gyakorolták legalábbis annyiban, hogy néhány papot küldtek ide, és vikáriust bíztak meg a kormányzással. Birtokaikat is számon tartották, és mint a többi magyar földesúr, némi jövedelmet is húztak innen.[1]

 

1. Bonipertus 1009-1036
2. Szent Mór 1036- (1070)
3. I. István (1070-1100)
4. Szicíliai Simon 1109- (1134)
5. Zeri Bana, vagy Nána 1135
6. I Makár 1138
7. I. János 1142-1146
8. Anthimius 1148- (1160)
9. II. Makár 1163-1172
10. I. Jób 1172-1175
11. III. Makár (1186)
12. Kalán 1188-1218
13. Burgundi Bertalan 1219-1252
14. Achilles 1252-1253
15. Záh II. Jób 1254-1279
16. Balogh nembeli Széchy I. Pál 1287-1305
17. I. Péter 1305-1311
18. Kórogyi László 1312-1345
19. Poroszlói, vagy Neszmélyi I. Miklós 1356-1360
20. Koppenbachi Vilmos 1360-1374
21. Alsáni Bálint bíboros 1374-1408
22. Albeni és Medvei II. János 1410-1420
23. Czirkel Henrik János 1421-1445
24. Kálnói I. András 1445-1455
25. Barni II. Miklós 1456-1459
26. Kesenczei III. János (Janus Pannonius) 1459-1472
27. Hampo I. Zsigmond 1473-1505
28. Szatmári I. György 1505-1521
29. Csulai Móré Fülöp 1524-1526
30. Sulyok II. György 1526-1532
31. [Brodarics II. István] 1532-1537
32. Eszéki IV. János 1539-1541
33. Várallyi Szaniszló 1541-1548
34. Gregoriáncz II. Pál 1548-1550
35. Tompa III. György 1550-1552
36. Verancsics Antal 1554-1557
37. id. Draskovich IV. György 1557-1563
38. Dudith II. András 1563-1567
39. Monoszlóy V. János 1568-1578
40. Telegdy III. Miklós 1579-1586
41. Kuthassy VI. János 1589-1592
42. Cserődy VII. János 1593-1596
43. Zelniczey IV. Miklós 1596-1598
44. Mikáczy V. Miklós 1598
45. Zalatnaky V. György 1598-1605
46. Ergelics I. Ferenc 1608
47. Erdődy VIII. János 1608
48. Domitrovich II. Péter 1610-1611
49. Pyber IX. János 1611-1619
50. Dallos VI. Miklós 1619-1621
51. Balásfy Tamás 1622-1625
52. Felsőtáli Dávid III. Pál 1625-1628
53. ifj. Draskovich VI. György 1628-1630
54. Vinkovits Benedek 1630-1637
55. Cseh X. János 1637-1639
56. Bosnyák III. István 1639-1642
57. Cziglédy Albert 1642-1643
58. Szelepcsényi VII. György 1643-1644
59. Széchényi VIII. György 1644-1648
60. Hoffmann IV. Pál 1648-1658
61. Salix XI. János (ciszterci) 1658-1668
62. Gubasóczy XII. János 1668-1675
63. Széchényi V. Pál (pálos) 1676-1687
64. Radanay Mátyás Ignác 1687-1703
65. [Dolny iV. István] 1696-1699
66. Nesselrode II. Ferenc 1703-1732
67. Thurn Antal Kázmér 1732-1734
68. Cienfuegos Alvarez bíboros (jezsuita) 1735-1739
69. Berényi II. Zsigmond 1740-1748
70. Klimo IX. György 1751-1777
71. Eszterházy Pál László (pálos) 1781-1799
72. Görgey Márton 1807
73. Király I. József 1808-1825
74. Szepesy Ignác 1828-1838
75. Scitovszky XIII. János 1839-1849
76. Girk X. György 1853-1868
77. Kovács III. Zsigmond 1869-1877
78. Dulánszky Nándor 1877-1896
79. Hetyey Sámuel 1897-1903
80. Zichy Gyula 1905-1926
81. Virág III. Ferenc 1926-1958
82. Rogács IV. Ferenc 1958-1961
83. Cserháti II. József 1961-1989
84. Mayer Mihály 1989-


[1]Megjelent a Pécsi Egyházmegye név és címtára, 1999. Pécs, 1999. című kiadványban