Üdvözlet a Tisztelt Olvasónak!


A Nemzeti Kulturális Alap ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálására kiírt pályázata keretében a Virágmandula Kft. Kronosz Kiadó (együttműködve a Pécs Története Alapítvány munkatársaival) egy 20 éve folyó kutatási projekt legfontosabb eredményeit teszi közzé a www.pecstortenete.hu oldalon.   A honlap elkészítését a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta
A projekt keretén belül az 1992–2013 között publikált mintegy 3000 oldalnyi szakpublikációhoz (a Tanulmányok Pécs történetéből sorozat 13 kötete) ingyenes elérést teszünk lehetővé a város története iránt érdeklődő kutatók, szakdolgozók, helyismereti szakemberek, középiskolai tanárok és a helytörténet iránt érdeklődő alsó- és középfokú oktatásban részt vevő diákok számára. Az így létrejött kulturális portál folyamatosan bővíthető, költséghatékony publikálási lehetőséget is teremt, a korábban amúgy is nehéz körülmények között előteremtett nyomdai költségeket, amelyet a tanulmány- és forráskötet sorozat igényelt, a jövőben az irányított kutatás megszervezésére és lebonyolítására lehet fordítani. Ez a Pécs története c. kutatási program számára – amelynek célja a város történetét feldolgozó 8 kötetes nagymonográfia sorozat megjelentetése – is új lendületet adhat.